CBCNET.VoIP – Jak přenést telefonní číslo?

Přenos Vašeho stávajícího telefonního čísla pevné linky zařídíme za Vás. Stačí nás kontaktovat a celým procesem Vás rádi provedeme. Jak takový převod probíhá?

 • Kontaktujte našeho obchodníka, který Vás požádá o sdělení všech potřebných údajů pro přenos čísla a následně Vám zašle elektronickou poštou (či písemně) vyplněný formulář ke kontrole.
 • Jakmile obdržíme podepsaný dokument, odešleme vám písemné potvrzení o přijetí objednávky na přenos čísla do naší sítě. Tímto dojde k akceptaci požadavku na přenos čísla.
 • Přenos čísla následně trvá 4 pracovní dny, přičemž jiný termín přenosu lze s námi dohodnout.
 • Po přenesení čísla do naší sítě Vám bude přenesené číslo přiřazeno k Vašemu telefonnímu účtu.

Co byste měli o přenosu čísla vědět?

 • Přenesení telefonního čísla je ZDARMA.
 • Termín přenosu čísla bude stanoven na základě dohody s Vámi a opouštěným operátorem.
 • Přesné datum Vám zašleme e-mailem dostatečně v předstihu.
 • V průběhu procesu přenosu čísla nedojde k výpadku provozu Vaší telefonní linky. Po celou dobu přenosu čísla můžete bez omezení telefonovat.
 • Po přenesení čísla do naší sítě bude linka u opouštěného operátora zrušena. Před odesláním formulářů k přenosu čísla zkontrolujte, zda nemáte na telefonní lince aktivní další služby (např. televize, ADSL Internet). V případě, že tyto doplňkové služby již nechcete od opouštěného operátora využívat, je potřeba je zrušit, vzhledem k tomu, že nebývají automaticky zrušeny s telefonním číslem.
 • Nelze přenést pražské číslo pro stanici umístěnou v Brně apod. Lze přenést pouze aktivní telefonní číslo z pevné linky.

Jak na přenos čísla z naší sítě (odchod)? Chcete-li se svým číslem opustit naši síť, pak kontaktujte našeho obchodníka s Výpovědí, kde uvedete požadavek na přenos čísla do jiné sítě. Přenos čísla se řídí čl. 5 odst. 1 opatření obecné povahy OOP/10/10.2012-12.

 • Přenos čísla je ZDARMA.
 • Přenos čísla z naší sítě umožňujeme bez zbytečných průtahů, čímž není dotčen smluvní vztah, který je třeba řádně vypovědět a ukončit dle výpovědní lhůty.
 • Potřebné informace pro přenesení čísla k jinému poskytovateli předá Účastník přejímajícímu poskytovateli v souladu s jeho smluvními podmínkami.
 • Služba bude zrušena do čtyř pracovních dnů ode dne doručení informací o přenosu přejímajícímu poskytovateli, nebo dle dohody s přejímajícím poskytovatelem
 • Číslo bude přeneseno tehdy, pokud k okamžiku přenesení bude na daném čísle kladný kredit nebo v případě platby zpětně na fakturu budou uhrazeny všechny závazky vůči Poskytovatel.

V případě, že máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím našeho obchodníka.