Fakturace a zúčtovací období:
Měsíční paušál je účtován vždy na počátku zúčtovacího období. V případě, že služba byla aktivní pouze část tohoto období, bude fakturována poměrná část měsíčního paušálu. Při úhradě služby na 12 měsíců dopředu poskytujeme slevu 10% z celkové částky!

Změna tarifu:
Zákazník si může změnit svůj aktuální tarif s tím, že změna je možná pouze jednou za období kalendářního měsíce. Změna se projeví prvním dnem měsíce následujícího po podání žádosti o změnu. Nejnižším tarifem, na který je možno linku změnit, je tarif s finančním plněním, se kterým byla smlouva uzavřena. Toto platí pouze v případě, pokud zákazníkovi ještě neskončilo smluvní období, na které smlouvu uzavřel. Po ukončení smlouvního období lze tarif měnit bez omezení.

V případě, že zákazníkovi ještě neskončilo smluvní období vyplývající z jeho závazku je nejnižším tarifem na který je možno změnit linku tarif, se kterým byla smlouva uzavřena.

Agregace:
Agregační poměr je 1:10 pro všechny tarify řady 2010 HOME PRO, 2012 HOME PRO, 2019 HOME PRO a všechny tarify z řady FIBER; 1:5 pro tarify řady STANDARD. Tarify BUSINESS jsou poskytovány dle individuálních požadavků, obvykle bez agregace.

Technická specifikace rozhraní:
Všechny naše služby jsou zákazníkovi předávány na standardním ethernetovém rozhraní 100/1000Mbit dle normy 100baseTX/1000baseT. Jako přenosové médium se používá metalický 4-párový UTP kabel s maximální délkou mezi 2 segmenty sítě 100m. Fyzické provedení rozhraní je realizováno spojem kategorie C5 a vyšší s pomocí konektoru/zásuvky RJ45.

IP adresy :
Všechny tarify mají možnost přidělení a provozu pevné veřejné IP adresy. Standardně mají tarify přidělenou adresu z privátního (neveřejného rozsahu). Upozorňujeme zákazníky, že provoz PC s veřejnou IP adresou bez nainstalovaného a správně nakonfigurovaného firewallu může být nebezpečný. Přidělení a provoz pevné veřejné IP adresy je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

Součástí každého tarifu HOME jsou 2 IP adresy pro připojení PC, routeru nebo VoIP telefonu.

Dostupnost:
Možnost poskytnutí služby může být závislá na použité technologii v konkrétní lokalitě. Na podrobnosti se prosím informujte u našeho obchodníka.

Poplatek Cena s DPH
změna tarifu na vyšší rychlost zdarma
změna tarifu na nižší rychlost 240,- Kč
poplatek za platbu v hotovosti v sídle společnosti 30,- Kč
měsíční poplatek za přidělení veřejné IP adresy u tarifu, ke kterému standardně veřejná IP není 95,- Kč
přidělení veřejné IP adresy – jednorázově 250,- Kč
servisní zásah na zařízení zákazníka (např. odvirování, nastavení IP adresy, instalace či konfigurace routeru apod.) 350,- Kč / 30 min.
poplatek za odeslání upomínky neuhrazené faktury 50,- Kč
poplatek za odpojení linky z důvodu nehrazení měsíčních poplatků 600,- Kč
poplatek za přeložení linky na jinou adresu 600,- Kč
poplatek za převod smlouvy na nového uživatele 300,- Kč
poplatek za dohledání a vrácení nevyžádané platby nebo přeplatku 100,- Kč / každý přeplatek
Bezplatné připojení k internetu Pro Vás zajišťujeme na následujících místech:

Pivnice Na Střelnici, Pražská 399, Rakovník